CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatie ladder 

Beleid CO– energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directeur:        Z.A. van der Meer

Datum:          01-03-2018

 

Doelstellingen CO– energiereductie

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:

  • Scope 1&2 : 2% per jaar m.b.t. 10% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km, FTEk, euro omzet), in 2022 ten opzichte van referentiejaar 2017.

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk. Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

 

Certificaat

Hieronder een link naar het certificaat:

 

Documenten

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:

Archief documentatie:

Via www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.

Doel scope 3 is: 1% CO2-reductie m.b.t. betonproducten en/of asfalt (m.b.t. categorie aangekochte goederen/diensten), gerelateerd aan euro inkoopomzet, per jaar t/m 2022 t.o.v. het referentiejaar 2013.

Actieve deelname aan een initiatief op het gebied van CO2-redcutie betreft met name:

In 2019 heeft DWW ook actief deelgenomen aan een bijeenkomst circulaire markt www.duurzameleverancier.nl

Initiatief Betonproducten; Na verwijdering van betonstenen zijn deze weer gebruikt bij een (her)bestrating. I.p.v. nieuwe betonstenen. Dit in overleg met de opdrachtgever. Reductie in 2019 is 13,7 ton CO2.

Gerecyclede betonstraatstenen. Info via bovenstaand rapport ketenanalyse. Driebergse Weg- en Waterbouw heeft een ketenanalyse opgesteld m.b.t. een initiatief via huidige fabrikanten/leveranciers zoals met name Struyk Verwo Infra.