Grondwerk

Grondwerk

Vaak kiezen onze klanten voor de volledige projectuitvoering dat begint bij het sloopwerk en eindigt bij terreinverharding. Daarbij kunt u denken aan grondwerk, maar ook het uitgraven van bouwputten, aanleg van riolering, het verharden van terreinen in asfalt of bestrating en het aanbrengen van afrastering en hekwerken.

DWW voert zowel kleinschalige als complexere projecten uit. Van uitgraven van bouwputten tot woonrijp maken van woonwijken en/of bedrijventerreinen. Voor elk soort project hebben wij een passende oplossing. Voor zowel particulieren als voor aanbestedende overheden. Vaak maakt het grondwerk deel uit van totaalprojecten welke het gehele bouwproces omvatten.