Service en Kwaliteit

Service en Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Driebergse Weg- en Waterbouw voorop!

In de loop der jaren heeft DWW een tevreden klantenkring opgebouwd door te allen tijde de kwaliteit van de uitgevoerde werken op een hoogstaand nivo te houden.

Ons kwaliteits- en veiligheidssysteem wordt jaarlijks door een onafhankelijk instituut getoetst en binnen de daarvoor geldende termijn opnieuw gecertificeerd. Onze organisatie is in staat om op zeer korte termijn passende oplossingen te bieden voor de wensen van onze opdrachtgevers.

Wij garanderen onze opdrachtgevers optimale kwaliteit. Voor zover noodzakelijk of gewenst, voor een van tevoren afgesproken prijs. Om onze kwaliteitsnormen te kunnen waarborgen, is naast het handhaven, een continu proces van verbeteren van de huidige kwaliteit een vereiste. Alles uiteraard binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn.