Rioolwerk

Rioolwerk

Als we het hebben over riolering, maken we onderscheid in nieuwe aanleg en onderhoud of vervanging. Beiden voeren wij regelmatig uit. Het leggen van riolering wordt door gediplomeerde vakmensen uitgevoerd.

Onze specialiteiten:

  • Aanbrengen drainage.
  • Aanbrengen van diepriool.
  • Leveren en plaatsen olie/benzine afscheiders, pompputten en vetvangputten.
  • Herstellen, en nieuw aanbrengen van riolering t.b.v. bedrijven en particulieren.
  • Calamiteitendiensten voor gemeenten en particulieren
  • Aanbrengen van infiltratieriolering

Onze mensen zijn er op ingesteld om snel en adequaat rioolproblemen van onze opdrachtgevers op te lossen.