Machinaal Straatwerk

Machinaal Straatwerk

DWW is specialist op het gebied van machinaal straten. DWW is al jarenlang actief op het gebied van het machinaal aanbrengen van verschillende soorten bestrating. Door de hernieuwde interesse voor het machinaal bestraten, mede ontstaan door de richtlijn van de arbeidsinspectie welke het machinaal straten onder bepaalde omstandigheden verplicht stelt, kunnen wij nu ons voordeel doen met onze jarenlange ervaring. Een aanzienlijk deel van de stratenmakers beland voor het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd in de ziektewet of is vroegtijdig arbeidsongeschikt door het zware werk.

 

DWW maakt gebruik van diverse soorten machines met als doel het werk van de stratenmaker fysiek minder belastend te maken. Wij kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk straatwerk machinaal aan te brengen. We nemen hierin geen afwachtende houding aan maar proberen voorop te lopen. Samen met leveranciers van bestratingsmaterialen en leveranciers van hulpmiddelen om machinaal te kunnen straten zoeken we continu naar verbeteringen en passen onze werkmethodes voordurend aan.


Hoogvacuum

Wij maken onder andere gebruik van mobiele kranen uitgerust met hoogvacuumpompen die de verschillende materialen in de gewenste verbanden kunnen leggen. Onze stratenmakers staan achter onze strategie en ondervinden zelf na een gewenningsperiode de positieve effecten op hun conditie en algemene gezondheid.

Verder hebben wij samen met twee andere middelgrote aannemingsbedrijven het nieuwe bedrijf ST1 Bestrating in het leven geroepen. ST1 Bestrating is 100% gericht op het machinaal aanbrengen van bestratingsmaterialen. ST1 Bestrating heeft mobiele kranen met vacuum  en diverse andere machines in het machinepark, allen gericht op machinaal straten.

De ontwikkelingen op het gebied van machinaal straten gaan momenteel snel en wij volgen ze op de voet en zorgen zelf ook actief voor vernieuwingen. Regelmatig worden wij benaderd door zowelarbeidsinspectie als aannemers en opdrachtgevers omtrent de stand van zaken op het gebied van machinaal bestraten.Op dit moment  kunnen wij de meest voorkomende bestratingmaterialen met behulp van diverse technieken machinaal aanbrengen.

Ook op het gebied van gebakken bestratingsmaterialen zijn wij al ver gevorderd. Wij voeren regelmatig demoprojecten uit in samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.