Milieu CO2 beleid KAM

Milieu CO2 beleid KAM

Beleid Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)
Onze organisatie wil onder andere:

  • – Producten/diensten leveren die voldoen aan klant-eisen, van toepassing zijnde wet- regelgeving.
  • – Voorkomen van ongevallen, incidenten, persoonlijk letsel, materiële schade, milieuschade.
  • – Continu verbetering nastreven met name op het gebied van KAM.

Het originele beleid KAM is op aanvraag beschikbaar voor belanghebbenden.

Duurzaamheid Circulair CO2-reductie
Onze organisatie geeft invulling aan een duurzame aanpak van de werkzaamheden.
In het kader van ons KAM-beleid richten wij ons op het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval.

Actieve deelname aan een initiatief op het gebied van CO2-redcutie betreft met name:

Initiatief Betonproducten; Na verwijdering van betonstenen zijn deze weer gebruikt bij een (her)bestrating. I.p.v. nieuwe betonstenen. Dit in overleg met de opdrachtgever. Reductie in 2019 is 13,7 ton CO2.

Gerecyclede betonstraatstenen. Info via rapport ketenanalyse. Driebergse Weg- en Waterbouw heeft een ketenanalyse opgesteld m.b.t. een initiatief via huidige fabrikanten/leveranciers.

Rapport Ketenanalyse EXTERN Betonproducten Asfalthergebruik 21-11-2017